Rassen

Siberian Husky


Lees meer..

Alaska Malamute


Lees meer..

Samojeed


Lees meer..

Groenlandse Eskimohond


Lees meer..

Verenigingen

De Siberian Husky Klub Nederland is de rasvereniging van de Siberian Husky in Nederland, aangesloten bij de Raad van Beheer. De vereniging is opgericht op 29-11-1969 en Koninklijk goedgekeurd op 5-4-1971.
Het doel van de vereniging is fokkers en liefhebbers van Siberian Husky’s bij elkaar te brengen en de liefhebberij voor en de fokkerij, met als doel de verbetering van het ras met behoud van zijn oorspronkelijke fysieke en mentale eigenschappen, in Nederland te bevorderen.

De Alaska Malamute Club Nederland zet zich in voor de instandhouding en verbetering van het ras Alaska Malamute. De AMCN is opgericht op 28-05-1977.

De Nederlandse Samojeden Club heeft als doel de belangen van het samojedenras te behartigen, fokkers en liefhebbers nader tot elkaar te brengen en geïnteresseerden in het houden en fokken van samojeden voor te lichten.